Anasayfa Kategorileri  / Mevcut Elektrofiltrelerin Rehabilitasyonu

Mevcut Elektrofiltrelerin Rehabilitasyonu

Ülkemizde kurulu bulunan; çimento fabrikaları, termik santraller, demir çelik tesisleri, kimya fabrikaları vb. tesislerde değişik tip ve büyüklüklerde elektrostatik filtreler bulunmaktadır.

 

Söz konusu elektrofiltrelerin büyük bir kısmı onlarca yıl evvel tasarlanmış ve tesis edilmiş, tesis edildikleri dönemin emisyon değerlerine göre tasarlanarak kurulmuş ve uzun yıllardır  çalışmakta olan sistemlerdir.

 

Günümüzde artan çevre bilinci ile birlikte, toz emisyonu önemli bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde Avrupa Birliği ‘nin de etkisi ile artık toz emisyonu limit değerleri oldukça düşük seviyelere çekilmiş ve bu konuda ciddi yaptırımlar ve cezalar yürürlüğe girmiştir.

 

Zamanının şartlarına göre tasarlanmış olan elektrofiltreler, fabrikaların yıllar içinde kapasite artışına gitmesi ve  bununla birlikte toz emisyon değerlerinin de düşmesinin bir sonucu olarak kapasite olarak yetersiz kalmışlardır.

 

Bazı elektrofiltre sistemleri ise, kapasiteleri yeterli olduğu halde ve daha kurulmalarının üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına karşın, zayıf tasarım, hatalı malzeme, hatalı işçilik vb nedenlerden dolayı ciddi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu tür elektrofiltrelerin en önemli sorunu sıklıkla kısa devre hadiselerinin vuku bulması veya kısa devre olmasa dahi mekanik sorunlardan dolayı düşük elektriksel performansla çalışma durumunda olmalarıdır.

 

Son yıllarda POLİTEKNİK bu tür durumda olan çok sayıda mevcut elektrostatik filtreyi, kendi mühendislik tecrübesi, geniş imalat olanakları ve deneyimli montaj elemanları ile rehabilitasyona tabi tutmuş ve çok başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Mevcut Elektrofiltrelerin Rehabilitasyonu