Ürünler  / Deşarj Elektrodları

Deşarj Elektrodları

POLİTEKNİK , elektrostatik filtrelerin en önemli komponentlerinden birisi olan deşarj elektrodlarını çok değişik formlarda üretebilmektedir. Yıllar içinde değişik ve özgün deşarj elektrod tipleri üretilerek elektrofiltre uygulamalarında kullanılmıştır.

 

Özellikle son yıllarda başta kömür santralleri ve sinter tesisleri elektrofiltreleri için adeta standart olmuş olan  ve birçok elektrofiltrede başarısını ispat etmiş olan “spike-pipe” adı verilen; rijit, dayanıklı ve agresif deşarj elektrodlarını üretim yelpazesine katmıştır.

 

POLİTEKNİK, söz konusu deşarj elektrodunu, değişik uygulamalardan gelen tecrübesinden yola çıkarak  kendi mühendisliğini de katarak modifiye etmiş ve son yıllarda önemli kömür santrali elektrofiltrelerinde başarı ile kullanmıştır.

 

POLİTEKNİK tarafından üretilebilen bazı deşarj elektrod tipleri için örnekler bu sayfada verilmiştir.

Deşarj Elektrodları